Mr.rice米先生飯糰-海山站
查看照片
Mr.rice米先生飯糰-海山站
 • 【Mr.rice米先生飯糰】位於捷運海山站3號出口附近,提供附近住家及上班族購買早餐的選擇之一。【Mr.rice米先生飯糰】除了有一般常見的口味外,還有泡菜、壽喜豬牛、海陸等多種口味讓顧客們選擇。

 • 0988-755-845

  • 週日 休息

  • 週一 營業 06:00 - 11:00

  • 週二 營業 06:00 - 11:00

  • 週三 營業 06:00 - 11:00

  • 週四 營業 06:00 - 11:00

  • 週五 營業 06:00 - 11:00

  • 週六 營業 06:00 - 11:00

 • Mr.rice米先生飯糰粉絲專頁